• FORMY PŁATNOŚCI

W sklepie możliwe są następujące formy płatności:
- szybkie płatności SKY PAY
- płatności kartą
- płatność przelewem na konto 25 2530 0008 2201 1110 7938 0001
w Nest Banku