• Producent - IRENKI ciastka zbożowe POLSKA

Irenki od początku istnienia obrały proekologiczny kierunek działania. Tworzywa sztuczne są prasowane, co minimalizuje ich objętość i ułatwia przetwarzanie, odpady organiczne są przeznaczane na pasze, a makulatura przekazywana firmie recyklingowej. 100% energii wykorzystywanej do produkcji pochodzi z odnawialnych źródeł. Gromadzona deszczówka z zakładu produkcyjnego, placu i magazynów służy do podlewania roślinności pobliskiego parku, a do dezynfekcji stosuje się wyłącznie naturalne środki czystości. Od 2018 roku prowadzona jest akcja: 100 polubień = 1 drzewo.
Długoterminowym celem Irenek pozostaje zwiększanie proekologicznych aspektów działalności oraz prozdrowotnych aspektów ciasteczek.
  • Parametry