• Producent - BIOAGROS greckie przysmaki GRECJA

Od producenta: Firma BIOAGROS została założona w 1990 roku przez agronoma - rolnika ekologicznego Kostasa Papadopoulosa. Od ponad 30 lat jesteśmy wiodącą grecką firmą produkującą żywność ekologiczną, oferującą Konsumentom produkty wysokiej jakości. Posiadamy duże doświadczenie i stale się rozwijamy poprzez badania i rozwijanie nowych produktów. Badamy nowe trendy i mamy konkretnie zaplanowaną politykę w doborze surowców. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb nowoczesnego, świadomego stylu życia, oferowanie naturalnych i wysokowartościowych produktów oraz poprawa jakości życia Konsumentów.

Filozofia
• Aby podkreślić bogactwo ziemi greckiej.
• Szanować Konsumenta oraz stale monitorować i ulepszać nasze systemy zapewniania jakości żywności.
• Regularne informowanie Konsumentów poprzez artykuły, przemówienia i prezentacje, podnoszenie świadomości na temat związku między ludźmi, społeczeństwem i środowiskiem.
Badania

• Współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi.
• Ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach i Uniwersytetem Rolniczym w Atenach w celu realizacji programów edukacyjnych i badawczych, których celem jest ciągły rozwój sektora ekologicznego.
• Współpracujemy z kilkoma ośrodkami badawczymi w Grecji i za granicą w zakresie badań i zapobieganiu różnych problemów w produkcji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
• Uczestniczymy w wydarzeniach ważnych ekologicznie.
• Regularnie oferujemy żywność potrzebującym rodzinom.
• Wspieramy domy dziecka i organizacje non-profit, takie jak „To Hamogelo Tou Paidiou”, których celem jest rozwiązywanie codziennych problemów dzieci.
• Sponsorujemy imprezy szkolne, na których udzielamy informacji na temat ochrony środowiska i prawidłowego żywienia.
  • Parametry